การพัฒนา เว็บไซต์ธุรกิจ Honey Polyplus

การพัฒนา เว็บไซต์ธุรกิจ Honey Polyplus

บริษัท ฮันนี่ โพลีพลัส จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหนายผลิตภัณฑ์ผึ้งทั้งในและต่างประเทศ เชี่ยวชาญด้านการผลิตผลิตภัณฑ์จากนํ้าผึ้งที่ได้รับการรับรองจากองค์กรอาหารและยาหลายแห่ง

Honey Polyplus

Honey Polyplus เว็บไซต์ Honey Polyplus

เว็บไซต์ Honey Polyplus เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลองค์กรและข้อมูลสินค้า ที่จะมีรายการฟังก์ชั่น ดังนี้

รายการฟังก์ชั่น

เว็บไซต์ Honey Polyplus เป็น เว็บไซต์ที่มี 2 คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งได้กำหนดให้ใช้ ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก

ผู้ใช้สามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลสินค้าหรือบริการได้ด้วยตนเอง

เว็บไซต์ Honey Polyplus มีฟังก์ชั่นขอเอกสารเสนอราคาผ่านเว็บไซต์ได้ และเมื่อมีการขอเอกสารเสนอราคาจะมีการแจ้งเตือนเขาสู่อีเมลของเจ้าหน้าที่บริษัททุกครั้ง

การพัฒนาเว็บไซต์บริษัท ฮันนี่ โพลีพลัส

Honey Polyplus เป็นแบรนด์จำหนายสินค้าประเภท น้ำผึ้ง ที่มีจำนวนผลิตภัณฑ์ และประเภทสินค้าหลายรายการ ดังนั้น ในเว็บไซต์ของบริษัท ฮันนี่ โพลีพลัส จึงมีการจัดหมวดหมู่ของสินค้าไว้อย่างเป็นระเบียบ ทำให้ลูกค้าสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดาย นอกเหนือจากนั้นเว็บไซต์ Honey Polyplus ยังมีฟังก์ชั่นสำหรับขอใบเสนอราคาผ่านเว็บไซต์ได้อีกด้วย 

facebook
Twitter
Pinterest

การพัฒนา เว็บไซต์ธุรกิจ Honey Polyplus

การพัฒนา เว็บไซต์ธุรกิจ Honey Polyplus

บริษัท ฮันนี่ โพลีพลัส จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหนายผลิตภัณฑ์ผึ้งทั้งในและต่างประเทศ เชี่ยวชาญด้านการผลิตผลิตภัณฑ์จากนํ้าผึ้งที่ได้รับการรับรองจากองค์กรอาหารและยาหลายแห่ง

Honey Polyplus

Honey Polyplus เว็บไซต์ Honey Polyplus

เว็บไซต์ Honey Polyplus เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลองค์กรและข้อมูลสินค้า ที่จะมีรายการฟังก์ชั่น ดังนี้

รายการฟังก์ชั่น

เว็บไซต์ Honey Polyplus เป็น เว็บไซต์ที่มี 2 คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งได้กำหนดให้ใช้ ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก

ผู้ใช้สามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลสินค้าหรือบริการได้ด้วยตนเอง

เว็บไซต์ Honey Polyplus มีฟังก์ชั่นขอเอกสารเสนอราคาผ่านเว็บไซต์ได้ และเมื่อมีการขอเอกสารเสนอราคาจะมีการแจ้งเตือนเขาสู่อีเมลของเจ้าหน้าที่บริษัททุกครั้ง

การพัฒนาเว็บไซต์บริษัท ฮันนี่ โพลีพลัส

Honey Polyplus เป็นแบรนด์จำหนายสินค้าประเภท น้ำผึ้ง ที่มีจำนวนผลิตภัณฑ์ และประเภทสินค้าหลายรายการ ดังนั้น ในเว็บไซต์ของบริษัท ฮันนี่ โพลีพลัส จึงมีการจัดหมวดหมู่ของสินค้าไว้อย่างเป็นระเบียบ ทำให้ลูกค้าสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดาย นอกเหนือจากนั้นเว็บไซต์ Honey Polyplus ยังมีฟังก์ชั่นสำหรับขอใบเสนอราคาผ่านเว็บไซต์ได้อีกด้วย 

facebook
Twitter
Pinterest

Latest Articles

ไม่พลาดบทความและข่าวสารต่าง ๆ จากเรา เพื่อการเรียนรู้และเข้าใจระบบเว็บไซต์ และการตลาดออนไลน์ให้มากขึ้น

3 เหตุผลที่คุณควรจ้างบริษัท...

การสร้าง เว็บไซต์องค์กร แม้จะเป็นเรื่องที่ซับซ้อน... อ่านต่อ

จ้างทำ เว็บไซต์ แสดงผลงาน ส...

องค์กรสามารถแสดผลงานที่เคยทำมาได้ใน เว็บไซต์ แสดง... อ่านต่อ

© 2022 BROWSEWARE SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0505563009918