เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์

เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์

เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์ สำหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน

สุวิทวงษ์

สุวิทวงษ์ ฟังก์ชั่นเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์

เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐมักจะมีการกำหนดรูปแบบไว้อยู่แล้ว ดังนั้น เว็บไซต์สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์จึงได้พัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่าง ๆ ไว้ ดังนี้

รายการฟังก์ชั่น

เว็บไซต์สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์ มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตออนไลน์

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายงาน หรือ คู่มือต่าง ๆ ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์

ใช้สามารถเพิ่ม บทความ ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างไม่จำกัด

รายละเอียดการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ ของ สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์

     รายละเอียดการพัฒนาเว็บไซต์ สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์ จะเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารขององค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย หน้าหลัก หน้าเกี่ยวกับเรา หน้าประชาสัมพันธ์ หน้ากฎหมายและคู่มือ หน้านโยบายและแผน ติดต่อ และ หน้า ITA
     การแสดงข้อมูลในแต่ละนั้น หน้าหลัก หน้าเกี่ยวกับเรา จะแสดงข้อมูลโดยทั่วไปขององค์กร เช่น โครงสร้างหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริการและอำนาจหน้าที่ และในหน้า หน้าประชาสัมพันธ์ จะอัปเดตข่าวสาร ผลงาน และกิจกรรมการดำเนินงานของสถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์ สำหรับหน้าติดต่อนั้นจะแสดงข้อมูลการติดต่อ ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ตั้ง เบอร์โทร Fax อีเมล ส่วนในหน้าอื่น ๆ นั้นแสดงข้อมูลเอกสารที่สามารถดาวน์โหลด เช่น ประมวลกฎหมาย คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เป็นต้น

facebook
Twitter
Pinterest

เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์

เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์

เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์ สำหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน

สุวิทวงษ์

สุวิทวงษ์ ฟังก์ชั่นเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์

เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐมักจะมีการกำหนดรูปแบบไว้อยู่แล้ว ดังนั้น เว็บไซต์สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์จึงได้พัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่าง ๆ ไว้ ดังนี้

รายการฟังก์ชั่น

เว็บไซต์สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์ มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตออนไลน์

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายงาน หรือ คู่มือต่าง ๆ ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์

ใช้สามารถเพิ่ม บทความ ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างไม่จำกัด

รายละเอียดการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ ของ สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์

     รายละเอียดการพัฒนาเว็บไซต์ สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์ จะเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารขององค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย หน้าหลัก หน้าเกี่ยวกับเรา หน้าประชาสัมพันธ์ หน้ากฎหมายและคู่มือ หน้านโยบายและแผน ติดต่อ และ หน้า ITA
     การแสดงข้อมูลในแต่ละนั้น หน้าหลัก หน้าเกี่ยวกับเรา จะแสดงข้อมูลโดยทั่วไปขององค์กร เช่น โครงสร้างหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริการและอำนาจหน้าที่ และในหน้า หน้าประชาสัมพันธ์ จะอัปเดตข่าวสาร ผลงาน และกิจกรรมการดำเนินงานของสถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์ สำหรับหน้าติดต่อนั้นจะแสดงข้อมูลการติดต่อ ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ตั้ง เบอร์โทร Fax อีเมล ส่วนในหน้าอื่น ๆ นั้นแสดงข้อมูลเอกสารที่สามารถดาวน์โหลด เช่น ประมวลกฎหมาย คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เป็นต้น

facebook
Twitter
Pinterest

Latest Articles

ไม่พลาดบทความและข่าวสารต่าง ๆ จากเรา เพื่อการเรียนรู้และเข้าใจระบบเว็บไซต์ และการตลาดออนไลน์ให้มากขึ้น

3 เหตุผลที่คุณควรจ้างบริษัท...

การสร้าง เว็บไซต์องค์กร แม้จะเป็นเรื่องที่ซับซ้อน... อ่านต่อ

จ้างทำ เว็บไซต์ แสดงผลงาน ส...

องค์กรสามารถแสดผลงานที่เคยทำมาได้ใน เว็บไซต์ แสดง... อ่านต่อ

© 2022 BROWSEWARE SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0505563009918