บ้านสล่าไม้ แบรนด์ที่สร้างมาเพื่อทุกคนในชุมชน

บ้านสล่าไม้ แบรนด์ที่สร้างมาเพื่อทุกคนในชุมชน

บ้านสล่าไม้ ชุมชนสล่าไม้ ตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน ชุมชนที่ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาวิถีชีวิตของสล่าไม้ อาชีพอันเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ จนกลายเป็นที่รู้จักกันในทั่วไป

บ้านสล่าไม้

บ้านสล่าไม้   Storytelling Website บ้านสล่าไม้

เว็บไซต์ Baan Zha-Lha Mai เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนสล่าไม้ ตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน ผู้สร้างสรรค์ผลงานจากไม้สักเก่า สู่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และ ความประณีตของสล่าไม้ในชุมชน ที่ถูกถ่ายทอดมาผ่าน งานไม้จากรุ่นสู่รุ่น

รายการฟังก์ชั่น

เว็บไซต์ Baan Zha-Lha Mai นำเสนอแบรนด์เฟอร์นิเจอร์จากไม้สักเก่า

ผู้ใช้สามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลสินค้าได้ด้วยตนเอง

ในเว็บไซต์ Baan Zha-Lha Mai ผู้ใช้สามารถเพิ่ม บทความ ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างไม่จำกัด

การพัฒนาเว็บไซต์ Baan Zha-Lha Mai ชุมชนช่างไม้

การพัฒนาเว็บไซต์ของ Baan Zha-Lha Mai ได้มีการวางแผนและวางโครงสร้างของเว็บไซต์ให้มีการแสดงผลทั้งหมด 4 หน้า ได้แก่ หน้าหลัก, บ้านสล่าไม้, หน้าสินค้า และหน้าบทความ ซึ่งแต่ละหน้าจะมีรายละเอียดการพัฒนา ดังนี้

หน้าหลัก (Home) ของ Storytelling Website บ้านสล่าไม้

หน้าหลักของเว็บไซต์บ้านสล่าไม้ แสดงข้อมูลของชุมชนบ้านสล่าไม้อย่างย่อ และนำเสนอบทสัมภาษณ์บางส่วนกับสื่อออนไลน์ของผู้ก่อตั้งแบรนด์สล่าไม้ สตูดิโอ

บ้านสล่าไม้
บ้านสล่าไม้

บ้านสล่าไม้ หน้าเกี่ยวกับเรา (About us) ส่วนสำคัญของ Storytelling Website

หน้าเกี่ยวกับเราถือว่าเป็นหัวใจหลักของ เว็บไซต์ Storytelling ซึ่งหน้าเกี่ยวกับเราของเว็บไซต์ Baan Zha-Lha Mai จะบอกเล่าเรื่องของชุนบ้านสล่าไม้ ที่มา และจุดประสงค์ของการก่อตั้งแบรนด์บ้านสล่าไม้

สินค้าไม้สัก หน้ารวมเฟอร์นิเจอร์จาก บ้านสล่าไม้

หน้าสินค้าไม้สัก เป็นหน้าที่แสดงแบรนด์เฟอร์ไม้สักอื่น ๆ ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน เพียงแต่จะมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตเฟอร์นิเจอร์แตกต่างกัน เช่น สล่าไม้ สตูดิโอ ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแฮนเมด, Garden Space ผลิตเฟอร์ไม้สักเก่าสำหรับสวน, วิถีไทย ผลิตเฟอร์คลาสสิค และ Woodtist ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าจากแบบที่ลูกค้าต้องการ เป็นต้น นอกเหนือจากนั้น แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่แสดงในนี้ ยังได้มีการเชื่อมโยงระหว่างเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์ของแบรนด์นั้น ๆ โดยเฉพาะอีกด้วย

บ้านสล่าไม้

หน้าบทความ (Article) ของเว็บไซต์ Storytelling จาก Baan Zha-Lha Mai

สำหรับหน้าบทความ ของเว็บไซต์ Storytelling นั้นจะนำเสนอรายการข่าวสารหรือบทความประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของเว็บไซต์ ผู้สามารถเพิ่มข่าวสาร บทความ ได้โดยไม่จำกัด สำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการทำ SEO เพื่อเพิ่มอันดับการค้นหาใน Serch engine แล้ว บทความถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลย เพราะเป็นส่วนที่ทำให้เว็บไซต์มี Keyword หรือ คำค้นเพิ่มมากขึ้น

facebook
Twitter
Pinterest

บ้านสล่าไม้ แบรนด์ที่สร้างมาเพื่อทุกคนในชุมชน

บ้านสล่าไม้ แบรนด์ที่สร้างมาเพื่อทุกคนในชุมชน

บ้านสล่าไม้ ชุมชนสล่าไม้ ตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน ชุมชนที่ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาวิถีชีวิตของสล่าไม้ อาชีพอันเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ จนกลายเป็นที่รู้จักกันในทั่วไป

บ้านสล่าไม้

บ้านสล่าไม้   Storytelling Website บ้านสล่าไม้

เว็บไซต์ Baan Zha-Lha Mai เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนสล่าไม้ ตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน ผู้สร้างสรรค์ผลงานจากไม้สักเก่า สู่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และ ความประณีตของสล่าไม้ในชุมชน ที่ถูกถ่ายทอดมาผ่าน งานไม้จากรุ่นสู่รุ่น

รายการฟังก์ชั่น

เว็บไซต์ Baan Zha-Lha Mai นำเสนอแบรนด์เฟอร์นิเจอร์จากไม้สักเก่า

ผู้ใช้สามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลสินค้าได้ด้วยตนเอง

ในเว็บไซต์ Baan Zha-Lha Mai ผู้ใช้สามารถเพิ่ม บทความ ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างไม่จำกัด

การพัฒนาเว็บไซต์ Baan Zha-Lha Mai ชุมชนช่างไม้

การพัฒนาเว็บไซต์ของ Baan Zha-Lha Mai ได้มีการวางแผนและวางโครงสร้างของเว็บไซต์ให้มีการแสดงผลทั้งหมด 4 หน้า ได้แก่ หน้าหลัก, บ้านสล่าไม้, หน้าสินค้า และหน้าบทความ ซึ่งแต่ละหน้าจะมีรายละเอียดการพัฒนา ดังนี้

หน้าหลัก (Home) ของ Storytelling Website บ้านสล่าไม้

หน้าหลักของเว็บไซต์บ้านสล่าไม้ แสดงข้อมูลของชุมชนบ้านสล่าไม้อย่างย่อ และนำเสนอบทสัมภาษณ์บางส่วนกับสื่อออนไลน์ของผู้ก่อตั้งแบรนด์สล่าไม้ สตูดิโอ

บ้านสล่าไม้
บ้านสล่าไม้

บ้านสล่าไม้ หน้าเกี่ยวกับเรา (About us) ส่วนสำคัญของ Storytelling Website

หน้าเกี่ยวกับเราถือว่าเป็นหัวใจหลักของ เว็บไซต์ Storytelling ซึ่งหน้าเกี่ยวกับเราของเว็บไซต์ Baan Zha-Lha Mai จะบอกเล่าเรื่องของชุนบ้านสล่าไม้ ที่มา และจุดประสงค์ของการก่อตั้งแบรนด์บ้านสล่าไม้

สินค้าไม้สัก หน้ารวมเฟอร์นิเจอร์จาก บ้านสล่าไม้

หน้าสินค้าไม้สัก เป็นหน้าที่แสดงแบรนด์เฟอร์ไม้สักอื่น ๆ ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน เพียงแต่จะมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตเฟอร์นิเจอร์แตกต่างกัน เช่น สล่าไม้ สตูดิโอ ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแฮนเมด, Garden Space ผลิตเฟอร์ไม้สักเก่าสำหรับสวน, วิถีไทย ผลิตเฟอร์คลาสสิค และ Woodtist ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าจากแบบที่ลูกค้าต้องการ เป็นต้น นอกเหนือจากนั้น แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่แสดงในนี้ ยังได้มีการเชื่อมโยงระหว่างเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์ของแบรนด์นั้น ๆ โดยเฉพาะอีกด้วย

บ้านสล่าไม้

หน้าบทความ (Article) ของเว็บไซต์ Storytelling จาก Baan Zha-Lha Mai

สำหรับหน้าบทความ ของเว็บไซต์ Storytelling นั้นจะนำเสนอรายการข่าวสารหรือบทความประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของเว็บไซต์ ผู้สามารถเพิ่มข่าวสาร บทความ ได้โดยไม่จำกัด สำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการทำ SEO เพื่อเพิ่มอันดับการค้นหาใน Serch engine แล้ว บทความถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลย เพราะเป็นส่วนที่ทำให้เว็บไซต์มี Keyword หรือ คำค้นเพิ่มมากขึ้น

facebook
Twitter
Pinterest

Latest Articles

ไม่พลาดบทความและข่าวสารต่าง ๆ จากเรา เพื่อการเรียนรู้และเข้าใจระบบเว็บไซต์ และการตลาดออนไลน์ให้มากขึ้น

3 เหตุผลที่คุณควรจ้างบริษัท...

การสร้าง เว็บไซต์องค์กร แม้จะเป็นเรื่องที่ซับซ้อน... อ่านต่อ

จ้างทำ เว็บไซต์ แสดงผลงาน ส...

องค์กรสามารถแสดผลงานที่เคยทำมาได้ใน เว็บไซต์ แสดง... อ่านต่อ

© 2022 BROWSEWARE SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0505563009918