Zha-Lha Mai Studio เฟอร์นิเจอร์แฮนด์เมด

Zha-Lha Mai Studio เฟอร์นิเจอร์แฮนด์เมด

เว็บไซต์ Zha-Lha Mai Studio โรงงานไม้สัก แบรนด์ “สล่าไม้ สตูดิโอ” ตั้งอยู่ใน ตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน รับผลิต เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่า แฮนด์เมด เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก โมเดิร์น และเฟอร์นิเจอร์ไม้อื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า ได้อย่างตรงแบบมากที่สุด

Zha-Lha Mai Studio

Zha-Lha Mai Studio  การพัฒนาเว็บไซต์ Zha-Lha Mai Studio

เว็บไซต์ Zha-Lha Mai Studio เป็นเว็บไซต์ Storytelling ที่มีรายละเอียด ดังนี้

รายการฟังก์ชั่น

เว็บไซต์ Zha-Lha Mai Studio นำเสนอแบรนด์เฟอร์นิเจอร์แฮนเมดจากไม้สักเก่า”

ผู้ใช้สามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลสินค้าได้ด้วยตนเอง

ในเว็บไซต์ Zha-Lha Mai Studio ผู้ใช้สามารถเพิ่ม บทความ ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างไม่จำกัด

Zha-Lha Mai Studio เว็บไซต์ที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนสล่าไม้ ตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน

การพัฒนาเว็บไซต์ของสล่าไม้ สตูดิโอ ได้มีการวางแผนและวางโครงสร้างของเว็บไซต์ให้มีการแสดงผลทั้งหมด 4 หน้า ได้แก่ หน้าหลัก, Zha-Lha Mai Studio, หน้าสินค้า และหน้าบทความ ซึ่งแต่ละหน้าจะมีรายละเอียดการพัฒนา ดังนี้

หน้าหลัก (Home) ของ Storytelling Website สล่าไม้ สตูดิโอ

หน้าหลักของเว็บไซต์สล่าไม้ สตูดิโอ นำเสนอเอกลักษณ์ของโรงงานไม้สัก แบรนด์ “สล่าไม้ สตูดิโอ” ที่ตั้งอยู่ใน ตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน ซึ่งรับผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่า แฮนด์เมด เฟอร์นิเจอร์ไม้สักโมเดิร์น และเฟอร์นิเจอร์ไม้อื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งยังแสดงภาพสินค้าเฟอร์นิเจอร์จากแบรนด์เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของลูกค้า

Zha-Lha Mai Studio
Zha-Lha Mai Studio

สล่าไม้ สตูดิโอ หน้าเกี่ยวกับเรา (About us) ส่วนสำคัญของ Storytelling Website

หน้าเกี่ยวกับเราถือว่าเป็นหัวใจหลักของ เว็บไซต์ Storytelling ซึ่งหน้าเกี่ยวกับเราของเว็บไซต์ Zha-Lha Mai Studio จะบอกเล่าเรื่องของชุนบ้านสล่าไม้ ที่มา และจุดประสงค์ของการก่อตั้งแบรนด์สล่าไม้ สตูดิโอ

สินค้าไม้สัก หน้ารวมเฟอร์นิเจอร์จาก สล่าไม้ สตูดิโอ

หน้าสินค้าไม้สัก เป็นหน้าที่แสดงแบรนด์เฟอร์ไม้สักอื่นๆ ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน เพียงแต่จะมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตเฟอร์นิเจอร์แตกต่างกัน เช่น Garden Space ผลิตเฟอร์ไม้สักเก่าสำหรับสวน, วิถีไทย ผลิตเฟอร์คลาสสิค และ Woodtist ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าจากแบบที่ลูกค้าต้องการ เป็นต้น นอกเหนือจากนั้น แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่แสดงในนี้ ยังได้มีการเชื่อมโยงระหว่างเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์ของแบรนด์นั้นๆ โดยเฉพาะอีกด้วย

Zha-Lha Mai Studio
Zha-Lha Mai Studio

วิธีการสั่งทำเฟอร์นิเจอรไม้สักกับ Zha-Lha Mai Studio หน้าสั่งซื้อสินค้า (How to order )

หน้าสั่งซื้อสินค้า ของเว็บไซต์ Zha-Lha Mai Studioะแสดงขั้นตอนสั้งซื้อสินค้า พร้อมแบบฟอร์มสำหรับติดต่อ

หน้าบทความ (Article) ของเว็บไซต์ Storytelling จาก สล่าไม้ สตูดิโอ

สำหรับหน้าบทความ ของเว็บไซต์ Storytelling นั้นจะนำเสนอรายการข่าวสารหรือบทความประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของเว็บไซต์ ผู้สามารถเพิ่มข่าวสาร บทความ ได้โดยไม่จำกัด สำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการทำ SEO เพื่อเพิ่มอันดับการค้นหาใน Serch engine แล้ว บทความถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลย เพราะเป็นส่วนที่ทำให้เว็บไซต์มี Keyword หรือ คำค้นเพิ่มมากขึ้น

Zha-Lha Mai Studio
facebook
Twitter
Pinterest

Zha-Lha Mai Studio เฟอร์นิเจอร์แฮนด์เมด

Zha-Lha Mai Studio เฟอร์นิเจอร์แฮนด์เมด

เว็บไซต์ Zha-Lha Mai Studio โรงงานไม้สัก แบรนด์ “สล่าไม้ สตูดิโอ” ตั้งอยู่ใน ตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน รับผลิต เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่า แฮนด์เมด เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก โมเดิร์น และเฟอร์นิเจอร์ไม้อื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า ได้อย่างตรงแบบมากที่สุด

Zha-Lha Mai Studio

Zha-Lha Mai Studio  การพัฒนาเว็บไซต์ Zha-Lha Mai Studio

เว็บไซต์ Zha-Lha Mai Studio เป็นเว็บไซต์ Storytelling ที่มีรายละเอียด ดังนี้

รายการฟังก์ชั่น

เว็บไซต์ Zha-Lha Mai Studio นำเสนอแบรนด์เฟอร์นิเจอร์แฮนเมดจากไม้สักเก่า”

ผู้ใช้สามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลสินค้าได้ด้วยตนเอง

ในเว็บไซต์ Zha-Lha Mai Studio ผู้ใช้สามารถเพิ่ม บทความ ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างไม่จำกัด

Zha-Lha Mai Studio เว็บไซต์ที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนสล่าไม้ ตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน

การพัฒนาเว็บไซต์ของสล่าไม้ สตูดิโอ ได้มีการวางแผนและวางโครงสร้างของเว็บไซต์ให้มีการแสดงผลทั้งหมด 4 หน้า ได้แก่ หน้าหลัก, Zha-Lha Mai Studio, หน้าสินค้า และหน้าบทความ ซึ่งแต่ละหน้าจะมีรายละเอียดการพัฒนา ดังนี้

หน้าหลัก (Home) ของ Storytelling Website สล่าไม้ สตูดิโอ

หน้าหลักของเว็บไซต์สล่าไม้ สตูดิโอ นำเสนอเอกลักษณ์ของโรงงานไม้สัก แบรนด์ “สล่าไม้ สตูดิโอ” ที่ตั้งอยู่ใน ตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน ซึ่งรับผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่า แฮนด์เมด เฟอร์นิเจอร์ไม้สักโมเดิร์น และเฟอร์นิเจอร์ไม้อื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งยังแสดงภาพสินค้าเฟอร์นิเจอร์จากแบรนด์เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของลูกค้า

Zha-Lha Mai Studio
Zha-Lha Mai Studio

สล่าไม้ สตูดิโอ หน้าเกี่ยวกับเรา (About us) ส่วนสำคัญของ Storytelling Website

หน้าเกี่ยวกับเราถือว่าเป็นหัวใจหลักของ เว็บไซต์ Storytelling ซึ่งหน้าเกี่ยวกับเราของเว็บไซต์ Zha-Lha Mai Studio จะบอกเล่าเรื่องของชุนบ้านสล่าไม้ ที่มา และจุดประสงค์ของการก่อตั้งแบรนด์สล่าไม้ สตูดิโอ

สินค้าไม้สัก หน้ารวมเฟอร์นิเจอร์จาก สล่าไม้ สตูดิโอ

หน้าสินค้าไม้สัก เป็นหน้าที่แสดงแบรนด์เฟอร์ไม้สักอื่นๆ ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน เพียงแต่จะมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตเฟอร์นิเจอร์แตกต่างกัน เช่น Garden Space ผลิตเฟอร์ไม้สักเก่าสำหรับสวน, วิถีไทย ผลิตเฟอร์คลาสสิค และ Woodtist ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าจากแบบที่ลูกค้าต้องการ เป็นต้น นอกเหนือจากนั้น แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่แสดงในนี้ ยังได้มีการเชื่อมโยงระหว่างเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์ของแบรนด์นั้นๆ โดยเฉพาะอีกด้วย

Zha-Lha Mai Studio
Zha-Lha Mai Studio

วิธีการสั่งทำเฟอร์นิเจอรไม้สักกับ Zha-Lha Mai Studio หน้าสั่งซื้อสินค้า (How to order )

หน้าสั่งซื้อสินค้า ของเว็บไซต์ Zha-Lha Mai Studioะแสดงขั้นตอนสั้งซื้อสินค้า พร้อมแบบฟอร์มสำหรับติดต่อ

หน้าบทความ (Article) ของเว็บไซต์ Storytelling จาก สล่าไม้ สตูดิโอ

สำหรับหน้าบทความ ของเว็บไซต์ Storytelling นั้นจะนำเสนอรายการข่าวสารหรือบทความประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของเว็บไซต์ ผู้สามารถเพิ่มข่าวสาร บทความ ได้โดยไม่จำกัด สำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการทำ SEO เพื่อเพิ่มอันดับการค้นหาใน Serch engine แล้ว บทความถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลย เพราะเป็นส่วนที่ทำให้เว็บไซต์มี Keyword หรือ คำค้นเพิ่มมากขึ้น

Zha-Lha Mai Studio
facebook
Twitter
Pinterest

Latest Articles

ไม่พลาดบทความและข่าวสารต่าง ๆ จากเรา เพื่อการเรียนรู้และเข้าใจระบบเว็บไซต์ และการตลาดออนไลน์ให้มากขึ้น

3 เหตุผลที่คุณควรจ้างบริษัท...

การสร้าง เว็บไซต์องค์กร แม้จะเป็นเรื่องที่ซับซ้อน... อ่านต่อ

จ้างทำ เว็บไซต์ แสดงผลงาน ส...

องค์กรสามารถแสดผลงานที่เคยทำมาได้ใน เว็บไซต์ แสดง... อ่านต่อ

© 2022 BROWSEWARE SOLUTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0505563009918